Full Informatiu 124, juny 2022

El full informatiu 124 de la província Sant Ramon de Penyafort , Dominiques de l’Anunciata; arrenca  amb el tema de la celebració de la Fest a del Pare Coll a Vic, Casa Mar; seguit de diverses trobades formatives i celebratives de Província, comunitats i germanes. Finalitzant una primera part amb els necrologis de germanes que ens han deixat.

Una segona part no menys significativa són algunes de les moltes activitats apostòliques i solidàries dels col·legis FEDAC, col·laboració de germanes i la petjada notòria de les comunitats d’ÀSIA.

Full Informatiu, 124
Hoja informativa, 124