FULL INFORMATIU 121, OCTUBRE 2021

El Full Informatiu 121 de la Província Sant Ramon de Penyafort presenta una breu ressenya de la vida i activitats de les germanes i comunitats.

Ens plau ressaltar la vida de les comunitats de Filipines i Vietnam, una vida que neix i es va enfortint amb noves vocacions, joves que volen viure la seva vida entregada a Déu i als germans.

Hi ha una breu ressenya d’una professió perpètua a Filipines, de primeres professions i entrades al noviciat i al postulantat.

Les comunitats de germanes a Catalunya i Menorca també presenten les seves activitats: sortides comunitàries, vacances, classes per posar-se al dia les germanes grans. No hi pot faltar la descripció d’activitats significatives de les escoles.

Full Informatiu, 121 octubre 2021
Hoja Informativa, 121 octubre 2021