CAPÍTOL GENERAL DE LES DOMINQUES DE L’ANUNCIATA. 2018

Enguany s’ha celebrat a Vic, a la Casa Mare de les Germanes Dominiques de l’Anunciata, del 20 de juliol, dia de l’apertura, al 16 d’agost, el XXVI Capítol General-XXIV Capítol General Electiu. Amb el lema: “Convocades a evangelizar-nos i a evangelitzar avui en comunió dins la diversitat”.

El dia 26 de juliol va ser elegida priora general la gna. ANA BELÉN VERÍSISMO GARCÍA i al mateix dia, en votacions posteriors, quedava constituït el Consell General.

A partir del dia 27, les Germanes capitulars seguiren treballant en Comissions fins a finalitzar el Capítol, combinant-lo amb moments d’Assemblea, per tal de perfilar els reptes que avui es plantegen i les línies d’acció per donar resposta als temps actuals.

El dia 15, Festa de l’Assumpció de Maria, 162 Aniversari de la Fundació de la Congregació per Sant Francesc Coll va ser un dia intens de treball fins ben entrada la nit. Aprovació de textos dels blocs de les Actes… Acords, lectura del text de les Actes capitulars per concloure l’endemà amb la signatura de les actes de Sessions i les Actes capitulars, seguit de l’últim vot amb el qual es declarava clausurat el Capítol.

La priora general, H. Ana Belén Verísimo, va dirigir una salutació a les Germanes capitulars, extensiva a totes les Germanes de la Congregació.

Algunes de les seves paraules:

Aneu i anuncieu! ¡Proclameu la Salvació! Sigueu testimonis de seu amor en els diversos llocs del món on som presents. I sigueu testimonis també del meu afecte a cadascuna de les germanes, encara que no les conegui a totes.

El lema del Capítol que acaba de finalitzar, ens diu que som convocades a evangelizar-nos i evangelitzar avui en comunió dins la diversitat. Estem convocades pel Déu de la Vida, Pare, Fill i Esperit Sant, a experimentar l’amor i a viure’l entre nosaltres i enmig del món.

Estem convocades a proclamar que val la pena i l’alegria de ser dones consagrades a Déu, viure l’Evangeli, comprometre’ns i apostar per un món just, on es pugui viure la pau i la unió entre els pobles, buscar el bé per a tothom, tenir cura de la “casa comuna”

El treball no ha estat fàcil, però quan les determinacions i els esforços es fan pel bé de la Congregació, els resultats sempre són un do que Déu ens regala. I això és el que portem cadascuna de nosaltres a les nostres comunitats, a les nostres germanes.

L’últim acte va ser una celebració simbòlica i emotiva, plena de sentit congregacional a l’Església de la Casa Mare i el cant final de Sant i Fundador: “Oh Sant Francesc Coll!”

Dies d’espiritualitat

Lectura de Memòries

Elecció Priora General: Ana Belén Verísimo