QUARESMA 2017

La Paraula de Déu ens acompanya en el camí vers la Pasqua

Diu el Senyor en el llibre d’Isaïes: Is 55,10-11
«Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, fins que dóna el gra per a la sembra i el pa per a menjar, així serà la paraula que surt dels meus llavis: no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat».

Jesús digué als seus deixebles i ens diu avui a nosaltres: Mateo 6,7-15
«Que la vostra pregària no sigui un parlar per parlar com la dels pagans; es pensen que com més parlaran, més es faran escoltar. No feu pas com ells. Abans que vosaltres li demaneu res, el vostre Pare ja sap perfectament tot el que necessiteu. La vostra pregària serà aquesta: Pare nostre del cel, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre Regne, que es faci la vostra voluntat aquí a la terra com en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos-el avui, perdoneu les nostres ofenses tal com nosaltres perdonem els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos del Maligne. Si perdoneu als altres les seves culpes, el vostre Pare celestial també us perdonarà, però si no els perdoneu, tampoc no us perdonarà el vostre Pare».

Del missatge del papa Francesc per la quaresma 2017
Benvolguts germans i germanes, la Quaresma és el temps propici per a renovar-se en l’encontre amb Crist viu en la seva Paraula, en els sagraments i en el proïsme. El Senyor —que en els quaranta dies que va passar al desert va vèncer els enganys del Temptador— ens mostra el camí que cal seguir. Que l’Esperit Sant ens guiï a realitzar un veritable camí de conversió, per a redescobrir el do de la Paraula de Déu, ser purificats del pecat que ens encega i servir Crist present en els germans necessitats.

Missage del papa Francesc


Altres webs on podem trobar materials:

Lectures de la missa de cada dia

Temps litúrgics cpl.

De radio vaticà: Quaresma 217

Web general de la Congregació