ANY DE LA MISERICÒRDIA

Any Jubilar: Misericordiosos com el Pare

Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font d’alegria, de serenitat i de pau. És condició per a la nostra salvació. Misericòrdia: és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat. Misericòrdia: és l’acte últim i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre.

Misericòrdia: és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Misericòrdia: és la via que uneix Déu i l’home, perquè obre el cor a l’esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat. Papa Francesc “El Rostre de la misericordia”

PASQUA DE LA MISERICÒRIDA

JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Missatge del Papa Francesc

Materials al Web de la Congregació

Youtube: Seguidme, 4º Domingo de Pascua

Youtube: Aventura de vida plena  4º Domingo de Pascua

DOMINICAS de la ANUNCIATA Youtube


Comunitats de Dominiques de l’Anunciata a Catalunya Men
orca i Àsia: La vida i missió de les nostres comunitats religioses és un bell manifest de la misericòrdia de Déu Pare, envers les nostres vides amb projecció infinita vers els altres.

Entra a l’espai “Full Informatiu” en català i castellà.

Documents i altres webs de la misericordia

El Rostre de la misericòrdia. Document

Misericordia y ternura en el Padre Coll. Trabajo monográfico. Curso de formación Roma 1995
Dios Padre misericordioso en el Padre Coll

La misericòrdia a “Cristianisme i Justícia”

Jubileo de la misericordia

Fulls diocesans de les diòcesis de Catalunya