SANT FRANCESC COLL FUNDA LA CONGREGACIÓ DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA EL 15 D’AGOST DE 1856

Aquest agost les dominiques de l’Anunciata celebrem que fa 157 anys, el Pare Coll reuní un grupet de set noies en una petita casa del Call Nou de Vic, disposades a seguir el Senyor en la vida religiosa. Moltes foren les dificultats inicials però no va defugir de la seva idea fundacional per ensenyar la veritable doctrina als infants i joves. Els sentiments que tenia en aquells moments els trobem reflectits en aquestes paraules.

“I quins fruits més bonics i agradables a Jesús i a Maria podem esperar que donarà aquest mateix arbre, o sigui, aquesta tercera orde del meu Pare sant Domènec d’ara endavant, amb la gràcia del Senyor! Quin fonament tenen, pensarà algú, aquestes esperances? En les branques i flors avorrides en el seu naixement, menyspreades i perseguides dins dels mateixos que havien de cobrir-les per a defensar-les del fred, acollir-les perquè no fossin trepitjades per les bèsties, i alimentar-les perquè no morissin de fam. Però aquest arbre, regat amb la suor del seu admirable plantador, el meu pare sant Domènec, ha fet que fossin unes flors fresques i belles, i que donessin les més certes esperances de produir, en el moment oportú, fruits més abundants i copiosos”

Aquestes paraules del nostre fundador, ens esperonen i ens fan adonar de la fe que ell va posar en la seva Obra.

Avui 157 anys després, l’arbre ha crescut i les seves flors i fruits  s’han expandit per tot el món, gràcies a la intercessió d’ell mateix, de sant Domènec i de la nostra mare Maria, que amb el seu sí total a la Paraula de Déu ens fa de guia de totes nosaltres.

Carta de la Priora General dirigida a la Congregació