FE, CARITAT I ESPERANÇA EN LA SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DE CRIST


Oh sagrat festí en el que Crist se’ns dóna per aliment, celebrem el memorial de la seva Passió, omplim de gràcia l’ànima nostra i se’ns dóna la penyora de la glòria eterna
.

 

 En aquesta solemnitat del Cos i de la Sang de Crist contemplem i prenem els fruits de l’obra de Crist, de la seva obra de redempció, de la seva obra de salvació per a tota al humanitat.

En cada eucaristia s’escampa la força perquè el món es renovi, perquè es renovi tota la creació, perquè cadascuna de les persones que l’habiten trobi l’amor i la força per viure amb dignitat com a fill i filla de Déu…. L’eucaristia ens revela com haurà de ser el futur: una humanitat reconciliada i fraterna, una taula per a tots, on abundaran el pa i la paraula; una comunitat entorn del Ressuscitat, participant en la seva vida nova… la nostra esperança es refà en celebrar anticipadament el somni de Déu sobre el món

La llei de l’amor és la llei de l’Església fundada per Jesucrist. Quan el Senyor envia als seus Apòstols, fonament de la seva Església, perquè anunciessin el Regne de Déu, els diu: “Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi, i qui m’acull, acull el qui m’ha enviat” (Mt 10, 40). L’Església ha de predicar sempre a Jesucrist en qui i per qui es fa present el Regne de Déu. I Jesucrist és l’expressió plena de l’amor de Déu. Per tant, l’Església, que és el Cos de Jesucrist i el té com a Cap, no pot realitzar-se com a tal si no viu i predica l’amor a Déu i l’amor de Déu que no fa distinció de persones.

Per això “tota l’activitat de l’Església és una expressió d’un amor que busca el bé integral de l’ésser humà: busca la seva evangelització mitjançant la paraula i els sagraments … i busca la seva promoció en els diversos àmbits de l’activitat humana. Per tant, l’amor és el servei que presta l’Església per atendre constantment els sofriments i les necessitats, fins i tot materials, dels homes”. En conseqüència, l’Església no pot descuidar el servei de la caritat, com no pot ometre els Sagraments i la Paraula”. “Per a l’Església, la caritat no és una espècie d’activitat d’assistència social que també es podria deixar a uns altres, sinó que pertany a la seva naturalesa i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència”. (Del missatge de la Comissió Episcopal de Pastoral Social)

Celebració per l’adoració de l’Eucaristia

Mensaje: Festividad del Corpus Christi dia de la Caridad
Missatge: Festivitat del Cos i de la Sang de Crist de la Comissió Episcopal

El Salm 110 al blog de Pastoral vocacional