SOTA L’IMPULS DE L’ESPERTI: “PENTECOSTA 2013”


Déu ha vessat en els nostres cors el seu amor (Rm 5,5)

La diada de la Pentecosta va ser pels apòstols que es trobaven reunits i pregant unànimement, juntament amb Maria, una forta convulsió de l’Esperit, com ho fou també per Maria el dia de l’Anunciació. Va ésser l’experiència decisiva del naixement de l’Església:

El matí de la Pentecosta, Maria va presidir amb la pregària el començament de l’evangelització sota l’acció de l’Esperit Sant (EN 82). L’Església va necessitar la presència de Maria en el Cenacle per imitar la seva actitud de fidelitat a la Paraula de Déu i a l’acció de l’Esperit.

A l’Església sempre és Pentecosta. L’Esperit del Senyor vol trobar, en l’Anunciació i en la Pentecosta, una verge, fidel i generosa, l’Esperit Sant la fa mare. Aquest és el procés de tota santificació i de tot apostolat. Per tant les característiques del primer Pentecostès són notes constants de discerniment i de fidelitat a l’acció santificadora de l’Esperit. (J. Esquerda Bifet)

Deixem que Maria visiti i resti en el nostre “cenacle” personal i comunitari. Així sota el seu guiatge, l’Esperit Sant farà renéixer de nou Crist en nosaltres i per nosaltres, en el món.

Deixem que l’Esperit ens doni vida i vessi en els nostres cors el seu amor. Ens doni la força que ens farà testimonis onsevulla que siguem enviats, deixem que enforteixi la nostra fe que Ell serà amb nosaltres cada dia fins a la fi del món. (Mt 28,20)