Per la professió, les germanes dominiques de l'Anunciata ens lliurem a Déu, seguint Crist, per a dur en la Congregació una vida evangèlica, de tal manera, que la nostra consagració baptismal aconsegueixi una major plenitud.

Per la professió d'obediència, castedat i pobresa, ens obliguem al compliment dels consells evangèlics, com una expressió de l'actitud interior de lliurament incondicional per amor.

D'aquesta manera ens identifiquem més amb Crist en el seu misteri de mort i resurrecció. Així, si som fidels, dins de l'Església donem testimoni dels béns del Regne del cel d'una manera més patent.
                                                       De les Constitucions de les Dominiques de l’Anunciata.

Veure la publicació de la Professió Perpètua de la gna. Angèle al blog Asia Padre Coll

Imatges de la celebració

Veure l'entrada al postulantat de les joves vietnamites